Beschoeiingen

 • ‘Projectmatig werken en adviseren is een van onze specialiteiten’

 • Beschoeiingen voor tuin

  Beschoeiingen voor een tuin vindt u langs waterkanten, langs een sloot in de tuin, lagere oevers en bij glooiende terreinen. Een beschoeiing, damwand of keerwand wordt gebruikt om:

  • een hoogteverschil in de grond op te vangen;
  • de tuin of grond langs het water te beschermen;
  • de oevers van sloten, vijvers en watergangen te versterken.

  Veelal ziet men toepassingen van beschoeiingen nabij waterkanten, langs een sloot in de tuin, lagere oevers en bij glooiende terreinen.

  Verschillende beschoeiingen voor uw tuin

  Hortivorm plaatst verschillende beschoeiingen zoals:

  • Beschoeiingsschotten;
  • Betonplaten;
  • Damwanden van AzobĂ©
  • Gerecyclede kunststof beschoeiing
  • Stalen damwanden
  • Wilgentenen beschoeiingen

  Wij plaatsen beschoeiingen voor tuinen langs waterkanten in particuliere tuinen en langs de waterkanten in woonwijken.

  Soms is het handig om bij de aanleg van een beschoeiing voor tuin een samenwerkingsverband met andere partijen aan te gaan voor de inzet van gespecialiseerde machines en gereedschappen. Hortivorm zorgt voor deze samenwerking en geeft daar leiding aan.

  Kosten aanleg beschoeiing

  Omdat er zoveel mogelijkheden en materialen zijn is het ondoenlijk om hier een duidelijke prijs voor te noemen. Een wilgentenen beschoeiing zal goedkoper zijn dan een betonnen beschoeiing.

  Ook de bereikbaarheid, de hoogte van de te keren grondhoogte en bodemgesteldheid spelen een grote rol in de prijsvorming. Ook het afwerkingsniveau is van invloed op de uiteindelijke prijs.

  Verankering beschoeiing

  Naast bovengenoemde punten is de verankering van de beschoeiing van invloed op de prijsvorming. Wij kunnen beschoeiingen diep in de oever verankeren, onder de juiste hoek en met voldoende ankerpunten. Beschoeiing die niet goed geplaatst en onvoldoende is verankerd, gaat na verloop van tijd verzakken. Het vervangen of herstellen van een verzakte beschoeiing is prijzig en levert u bovendien onnodig ongemak. Dit willen wij voor u voorkomen.

  Vergunning

  Als u nieuwe beschoeiing wilt (laten) plaatsen of de bestaande beschoeiing wilt vervangen, kan een vergunning verplicht zijn. Het Waterschap, waarbinnen het werk plaatsvindt, kan hier richtlijnen voor geven. In het algemeen komt het erop neer dat een vergunning noodzakelijk is wanneer u grond keert wat hoger is dan 80 cm. Bij het aanvragen van de vergunning zijn er vervolgens weer verschillende eisen waaraan de werkzaamheden moeten voldoen. Dit zijn er te veel om te benoemen. Een aantal is dat degene die activiteiten uitvoert kunnen zijn:

  • laat de beschoeiing niet boven maaiveld uitsteken;
  • werk de beschoeiing gronddicht af, zodat geen grond of aangevuld materiaal vanachter of van onder de beschoeiing in de watergang kan komen;
  • sluit de beschoeiing geheel aan op een eventueel reeds aanwezige beschoeiing;
  • construeer de beschoeiing zodanig dat geen ontoelaatbare vervorming kan plaatsvinden;
  • draag er zorg voor dat de activiteiten de watertoe- en afvoer niet ontoelaatbaar belemmeren;
  • doe de vergunningsaanvraag zelf via het Omgevingsloket. Hortivorm kan uiteraard de aanvraag voor u verzorgen.

  Afspraak?

  U kunt mij iedere werkdag bellen tussen 08:00 en 17:00 uur op mijn persoonlijke telefoonnummer 06-54 372 223. Mailen kan 24/7, ik reageer dan binnen 2 werkdagen.

  Graag tot ziens,

  Gibbo Hamoen
  eigenaar hoveniersbedrijf Hortivorm