Gezonde bodem na bodemonderzoek

Planten groeien goed in een gezonde bodem.