Grondboor

Bodemonderzoek door het nemen van een grondmonster. Onderzoek voor een gezonde bodem.